Επιλογή Σελίδας

Άρση παρακράτησης φορτηγού – επαγγελματικού οχήματος

Εαν έχετε εξοφλήσει το φορτηγό σας, μην αμελείτε να παραλάβετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση για να εγγραφεί και στο βιβλίο μεταβολών η άρση.

Την διαδικασία άρσης παρακράτησης την διεκπεραιώνουμε για εσάς άμεσα χωρίς να χάσετε από τον πολύτιμο χρόνο σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ ( σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βιβλίο Μεταβολών
  • Δήλωση εξόφλησης από πωλητή (επιπλέον καταστατικό ή φεκ εάν είναι εταιρεία)
Άρση παρακράτησης φορτηγού
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα