Επιλογή Σελίδας

Έκδοση πινακίδων μεταχειρισμένου φορτηγού εισαγωγής

Για την έκδοση πινακίδων σε φορτηγό εισαγωγής μεταχειρισμένου θα χρειαστείτε ότι και στο νέο αντιπροσωπείας και επιπλέον:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ, για τα οχήματα που έχουν εισαχθεί ως μεταχειρισμένα.
  • Η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας της ξένης χώρας και πιστοποιητικό συμμόρφωσης.(εφόσον υπάρχει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επειδή οι περιπτώσεις διαφέρουν παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα μας 2108323801   6936915800

διεκπεραιώσεις έκδοσης πινακίδων σε φορτηγά εισαγωγής
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα