Επιλογή Σελίδας

Έκδοση πινακίδων φορτηγού (ΝΕΟ Αντιπροσωπείας)

Για την έκδοση πινακίδων νέου φορτηγού αντιπροσωπείας μέχρι 3,5 τόνους θα χρειαστείτε :

 • Δύο πιστοποιητικά τελωνείου με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εισαγωγικής εταιρείας
 • Δήλωση εισαγωγέα με τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος
 • Πρόσφατη εκτύπωση από το TAXIS, για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης
 • Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ
 • Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής Υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία
 • Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. για καταβολή εισφοράς (στις περιπτώσεις που οφείλεται) και τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος για τα ανάριθμα οχήματα (κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών)
 • Τιμολόγιο αγοράς φορτηγού

Για έκδοση νέων πινακίδων άνω των 3,5 τόνων θα χρειαστείτε επιπλέον:

 • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου (τίτλος κυριότητας)
 • Επιθεώρηση του οχήματος, όταν αυτό τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην χώρα και είναι μικτού βάρους πάνω από 3.500 χιλ.
 • Χαρτιά από ταχογράφο
 • Βεβαίωση για κόφτη

Συμβουλή

Επειδή οι περιπτώσεις διαφέρουν παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα μας 2108323801   6936915800

διεκπεραιώσεις έκδοσης πινακίδων σε φορτηγά
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα