Επιλογή Σελίδας

Ανανέωση άδειας οδήγησης - Διπλώματος

Σας διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία ανανέωσης διπλώματος – άδειας οδήγησης

 

Δικαιολογητικά ανανέωσης διπλώματος – άδειας οδήγησης :

 

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με Υπουργεία Μεταφορών με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στους ιατρούς
  • Παράβολα
  • Με την παραλαβή του νέου διπλώματος καταθέτουμε το παλιό
ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας οδήγησης
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα