Επιλογή Σελίδας

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγών

Σε περίπτωση που θέλετε νέα άδεια κυκλοφορίας για το φορτηγό σας, αναλαμβάνουμε να την αντικαταστήσουμε άμεσα.

Το αντίγραφο αδειας κυκλοφορίας εκδίδεται λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγών

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ (σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
αντίγραφο αδειας κυκλοφορίας φορτηγών
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα