Επιλογή Σελίδας

Αντίγραφο άδειας οδήγησης - Διπλώματος

Σας διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία έκδοσης αντιγράφου διπλώματος – άδειας οδήγησης λόγω:

ΑΠΩΛΕΙΑΣ –  ΚΛΟΠΗΣ  – ΦΘΟΡΑΣ

Δικαιολογητικά :

 

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δήλωση απο Αστυνομία
  • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Παράβολα
Αντίγραφο άδειας οδήγησης
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα