Επιλογή Σελίδας

Αντίγραφο Αδειας Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας

Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε την άδεια κυκλοφορίας σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Άδεια κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
  • Εάν πρόκειται για εταιρεία επιπλέον απαιτείται καταστατικό ή ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ.

 

Κατεβάστε την αίτηση

Αντίγραφο αδείας Κυκλοφορίας αίτηση

διεκπεραιώσεις Αντίγραφο αδειας κυκλοφορίας
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα