Επιλογή Σελίδας

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης - Διπλώματος

Σας διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία έκδοσης νέου διπλώματος – άδειας οδήγησης 

Δικαιολογητικά :

 

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Παράβολα
  • Με την παραλαβή του νέου διπλώματος καταθέτουμε το παλιό
Αντικατάσταση άδειας οδήγησης
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα