Επιλογή Σελίδας

Αντικατάσταση Πινακίδων

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση των πινακίδων σας αυθημερόν. (Μονό – ζυγό- GR)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1.Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας

2.Κρατικές Πινακίδες(2)δύο

3.Εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής

4.Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής προσκομίζετε βεβαίωση Αστυνομίας

Κατεβάστε την Εξουσιοδότηση ΕΔΩ

διεκπεραιώσεις
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα