Επιλογή Σελίδας

Μεταβίβαση Αναπηρικού αυτοκινήτου

Αναλαμβάνουμε τον αποχαρακτηρισμό του αναπηρικού σας αυτοκινήτου στο τελωνείο καθώς και την μεταβίβασή του.

Εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές της Αθήνας και της Αττικής.

Μεταβίβαση αναπηρικού αυτοκινήτου
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα