Επιλογή Σελίδας

Μεταβιβάσεις επαγγελματικών λόγω αλλαγής επωνυμίας

Εάν αλλάξετε επωνυμία στην επιχείρησή σας οφείλετε να αντικαταστήσετε την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων σας μέσα σε 30 ημέρες. Τη διαδικασία αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας μπορούμε να την αναλάβουμε για εσάς χωρίς να χρειαστεί να χάσετε χρόνο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά μεταβίβασης επαγγελματικού λόγω αλλαγής επωνυμίας

  • Αίτηση εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση Επιτηδεύματος από ΔΟΥ για το αντικείμενο εργασιών και η έδρα με τη νέα επωνυμία
  • ΦΕΚ σύστασης εκπροσώπησης αλλαγής επωνυμίας έδρας
  • Βεβαίωση Τελών κυκλοφορίας (το αναλαμβάνουμε)
  • Βιβλίο μεταβολών
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
Μεταβίβαση λόγω αλλαγής επωνυμίας
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα