Επιλογή Σελίδας

Μεταβιβάσεις ΤΑΞΙ

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση ΤΑΞΙ

1. ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΞΙ
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΝΕΟ
3. ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΑΞΙ
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα