Επιλογή Σελίδας

Μετατροπή διπλώματος σε Ελληνικό - άδειας οδήγησης

Σας διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία μετατροπής διπλώματος – άδειας οδήγησης χώρας κράτους της ΕΕ σε Ελληνικό

Δικαιολογητικά :

 

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Η άδεια οδήγησης και μετάφρασή της από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο. (το αναλαμβάνουμε)
  • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με Υπουργεία Μεταφορών με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στους ιατρούς
  • Παράβολα
Μετατροπή διπλώματος σε Ελληνικό
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα