Επιλογή Σελίδας

Μετατροπή επαγγελματικού διπλώματος - άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνικό

Σας διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία μετατροπής του επαγγελματικού διπλώματος – άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνικό

 

Δικαιολογητικά μετατροπής διπλώματος – άδειας οδήγησης :

 

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις

  • Φωτοτυπία ταυτότητας

  • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)

  • Παράβολα

  • Με την παραλαβή του νέου διπλώματος καταθέτουμε το παλιό

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα