Επιλογή Σελίδας

Οριστική Διαγραφή επαγγελματικού οχήματος

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία διαγραφής του επαγγελματικού οχήματός σας λόγω καταστροφής, διάλυσης, παλαιότητας ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για

 

Οριστική Διαγραφή επαγγελματικού φορτηγού :

 

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ (σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βιβλίο Μεταβολών
  • Βεβαίωση Τελών ( το αναλαμβάνουμε)
  • Πινακίδες οχήματος
Οριστική Διαγραφή επαγγελματικού φορτηγού
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα